Våra tjänster

Managementrekrytering via Executive Search

Executive Search

Affärskritiska rekryteringar görs bäst med hjälp av en konsult som kan identifiera dina strategiska mål, din organisationskultur och vad som krävs för att lyckas i den aktuella rollen samt ett stort nätverk av kandidater inom området. 
Vi har mångårig erfarenhet av hundratals ledar- och specialistrekryteringar inom ett brett spektrum av branscher och roller. 

Vi arbetar med evidensbaserade verktyg och metoder som gör det möjligt att även kunna bedöma potential och förmågor förutom tidigare erfarenheter. Det garanterar träffsäkra och lyckade rekryteringar.

Second opinion

Har du redan hittat en kandidat? 
Att tillsätta en chef är en kritisk process och ibland kan en oberoende professionell utvärdering ge nya insikter.

Genom hundratals rekryteringar har vi byggt ett effektivt ramverk för slutbedömning av framtagna kandidater utifrån en fastställd kravprofil för att säkerställa kvaliteten vid rekryteringar och befordringar.

Interimsrekrytering

Behöver du extern chefskompetens för kortare uppdrag? Interimrekrytering innebär att snabbt tillsätta en operativ ledare för specifika funktioner i ledningsgruppen. 

Vi har tillgång till ett agilt nätverk av interimkonsulter som kan aktiveras under begränsade perioder. Självklart följer interimrekrytering samma rigorösa ramverk och kvalitetskontroller som permanent rekrytering.

Styrelserekrytering

En stark och diversifierad styrelse driver och stöttar ett bolag, samtidigt som den säkerställer tillväxt.

Genom att sätta era behov först, utformar vi tillsammans en dynamisk kombination av erfarenheter och kunskap för lyckade nomineringar och styrelsetillsättningar.

1
Analys
Kärnan i vår rekryteringsprocess. Genom djupa, personliga, intervjuer med flera personer i organisationen, samt inläsning av material, försäkrar vi oss om att vi förstår dina specifika behov och bygger tillsammans med dig en profil att matcha med vårt nätverk.
2
Search & Annonsering
Vi aktiverar vårt nätverk av ledare och matchar det mot din företagsprofil. Search processen kompletteras med annonsering om behov och önskemål finns. Ibland finns det skäl att använda båda metoderna parallellt för att få det bästa resultatet.
3
Intervjuer
Urvalsprocess med första intervju med både intressanta och intresserade kandidater. Detta följs upp med djupintervjuer med de som bäst matchar profilen. Varje potentiell kandidat diskuteras och ett urval av kandidater går vidare i processen.
4
Kandidatpresentation
De bäst lämpade kandidaterna presenteras utförligt inför kundintervjuer. Slutkandidat genomför kognitiva tester och personlighetsbedömning samt referenstagning. Vi kan även erbjuda bakgrundskontroll vid behov.
5
Avslut
Rekryteringsgruppen fattar ett beslut, förhandlar villkor och skriver avtal med slutkandidat. Vi faciliterar en överenskommelse och återkopplar till alla inblandade i processen.
6
Kontraktskrivning och uppföljning
Efter påskrivet kontrakt följer vi upp med kandidat och arbetsgivare vid två tillfällen. Efter tre och sex månader efter kandidaten har startat. Denna uppföljning gör vi som en del av utvärderingen av vår rekryteringsprocess.
Fler tjänster

Vi erbjuder även

Konsultation

Utvecklingen sker i rasande takt och behov förändras kontinuerligt. Vårt arbete håller oss kontinuerligt ajour med vad som händer på marknaden och genom vårt nätverk av kunder och kandidater kan vi erbjuda en uppdaterad bild om trender och behov.

Vi kan tex. bidra med kartläggningar och framtagning av rollbeskrivningar vid utveckling, tillväxt eller förändring.


Outplacement

Vid uppsägningar skapas det ett unikt tillfälle att se över organisationen. Vi har många års erfarenhet av att vara ett stöd för både arbetstagare och arbetsgivare i den processen. Vi erbjuder expertstöd och ett anpassat program med riktade insatser till de som går vidare i sina karriärer.

Vår erfarenhet av excecutive search, ledarassesment och karriärrådgivning ger en bred erfarenhet och en objektiv professionell bedömning av olika möjligheter.

Strategisk
Karriärådgivning

Kombinationen av rekryterings- och omställningskompetens gör våra insatser mycket efffektiva när det gäller att hjälpa ledare vidare i sin karriär. Vi står nära arbetsmarknaden och förstår den väl. Våra insatser blir verkningsfulla.

Vi erbjuder strategisk karriärrådgivning till chefer som vill utvecklas inom sitt område, byta bransch eller karriär.


”Marcela arbetade med oss under hösten 2018 när vi sökte vår nya kommunikationschef. Hon visade stor kompetens och lyhördhet för våra behov som kund. Hon satte sig snabbt in i och förstod Riksteaterns komplexa organisation och visade ett stort engagemang för vår verksamhet. Marcela levererade resultat och gjorde det på ett professionellt och trevligt sätt. Nu har vi en kommunikationschef!”
Anette Majoros, Human Resources Director, Riksteatern
“I worked with Marcela, when I was recruiting a marketing and sales manager to the ApoDos business unit @ Apoteket in 2009. It was one of the most efficient, thorough and rewarding processes that I have experienced. Marcela is a bright, customer oriented professional with an eye for people in the right place. She shows a great deal of strategic business understanding and integrity. I can warmly recommend working with her and hope to find the opportunity to do so again myself.”  
Head of Operations, Vice Director of Production, Apoteket AB
“Samarbetet fungerade riktigt bra. Marcela tog sig an uppdraget på ett seriöst och professionellt vis. Rekryteringsprocessen var effektiv och kandidaterna som presenterades var högst relevanta. Jag är mycket nöjd!”
Roger Höglund IT direktör Huddinge Kommun
När vi rekryterade vår första Chief Digital Officer anlitade vi Marcela M Eneroth. Med Marcela fick vi en samarbetspartner som verkligen förstod det som är unikt med vår kultur, var tydlig med det i kravprofilen och i diskussionerna med kandidaterna. Samtidigt vågade hon utmana oss att tänka bredare och utanför vår bransch. Vi har en företagskultur som är väldigt stark och för att lyckas krävs det både lyhördhet, ödmjukhet och driv att våga utmana och tänka nytt. Det var speciellt viktigt för den här rollen som ställde krav att driva frågeställning kring digitalisering både på ledningsgrupp och styrelsenivå.
Liv Forsström HR Manager, IT Handelsbanken

Boka in en konsultation med oss